Ongoing Warehouse

Ongoing Warehouse är ett webbaserat och standardiserat Warehouse Management System (WMS). Det är framtaget främst för företag som är verksamma inom 3PL men kan också användas av företagsägare som tar hand om lager och ordrar själva. Strax över 220 3PL leverantörer använder idag Ongoing Warehouse som sitt system.

Med denna integration så skickas alla ordrar till Ongoing Warehouse plattformen där dom sedan kan behandlas av dig eller din 3PL leverantör. När ordrarna har skickats uppdaterar Sello dessa automatiskt på säljkanalerna vilket också notifierar kunden.

Läs om våra andra lagerhållningskopplingar