DHL

DHL Multishipping är ett transportadministrativt system (TA-system) med DHL som enda val av transportör. Med DHL Multishipping får du tillgång till ett brett utbud av tjänster och funktioner och du kan där boka och spåra sändningar samt skapa och skriva ut alla nödvändiga fraktdokument såsom sändningslistor och adressetiketter.

Med en koppling mellan Sello och DHL Multishipping skickas ordrar till plattformen per automatik där du sedan kan boka sändningarna. Skulle du vilja automatisera arbetsflödet så har vi en funktion som låter dig automatiskt boka sändningarna.

Läs om våra andra logistikkopplingar