Produktredigering

Enligt Sellos filosofi ska det vara snabbt och enkelt att redigera produkter. Sello erbjuder flera sätt att redigera produkter och varje sätt med sina egna fördelar.

Det vanligaste sättet att redigera en produkt är att redigera dem en åt gången med Ändra-fönstret. I Ändra-fönstret kan man redigera all information om produkten. Produktens nuvarande information visas och fält som inte är ifyllda är enkla att fylla i. En vanligt redigering med Ändra-fönstret är att ladda upp produktbilder. Andra sätt att redigera produkter är genom Excelimporter, bulkändra eller snabbändra.

PRODUKTREDIGERING
DEFINITION AV PRODUKT
Sello definierar en produkt som en unik artikel. Om du har flera artiklar som är varianter till varandra, som exempelvis en blå T-shirt i flera storlekar så är varje storlek en individuell produkt i Sello. Alla blå T-shirtar är tillsammans en grupp.
LÄS MER OM BULKÄNDRA

Med bulkändring kan du redigera upp till hundra produkter åt gången, snabbt och enkelt.

LÄS MER OM SNABBÄNDRA

För att göra snabba ändringar på dina produkter direkt från lagervyn, använd snabbändra.

LÄS MER OM EXCELIMPORT

För att redigera över hundra produkter åt gången, använd uppdatering med vår Excelimport.

KOPPLA TILL DESSA KANALER