Produktpriser

Med Sello kan du välja mellan att använda specifika produktpriser per kanal och produkt eller använda Sellos automatiska prissättning. Med Sellos automatiska prissättning beräknas och konverteras priserna på dina produkter automatiskt till rätt valuta för marknadsplatserna.

Använd specifika produktpriser för att utföra dina egna valutakonverteringar på dina produktpriser mot marknadsplatserna. Du kan välja att använda specifika priser på produkter om du vill att en särskild produkt ska vara rabatterad på en viss marknadsplats, eller om du vill inkludera fraktkostnaderna i priset för en annan marknadsplats.

Om du vill att produkten ska ha samma pris oavsett marknadsplats, används Sellos automatiska prissättning. Den automatiska prissättningen kommer låta dig ange ett pris för produkten och automatiskt konvertera priset till rätt valuta på marknadsplatserna.

PRODUKTPRISER
ANVÄNDA OLIKA TYPER AV PRODUKTPRISER
Specifika produktpriser ger dig friheten att göra varje produktannons unik. Produkten kan ha olika priser för varje marknadsplats. Automatisk prissättning kommer istället göra så att produktens pris för varje marknadsplats är detsamma och beräknar priset till rätt valuta. 
HUR MAN ANGER PRODUKTPRISER

Välj mellan att ange ett automatiskt pris som gäller på alla marknadsplatser eller att ange specifika priser på varje marknadsplats. Läs mer om att ange priser i vår Hjälpguide.

Specifika produktpriser ger dig friheten att göra varje produktannons unik då produkten kan ha olika priser för varje marknadsplats. Vill du däremot slippa beräkna din egna valutakonvetering för produkternas priser på varje marknadsplats? Använd då Sellos automatiska prissättning och valutakonveteringen kommer ske automatiskt. 

KOPPLA TILL DESSA KANALER