Produktöverblick

Sello erbjuder ett högkvalitativt lagergränssnitt med möjlighet till individuell anpassning och en tydlig produktöverblick. Ändra strukturen i ditt lager genom att välja vilken produktinformation, kolumner, att visa.

Justera produktöverblicken genom att välja vilka kolumner som ska visas och vilka som ska vara dolda. Du kan välj att visa de flesta typer av produktinformation och även sortera i lagret baserat på kolumnerna. 

Med Sellos gränssnitt kan du analysera om en produkt är till försäljning på en marknadsplats, vad den har för pris eller vad produkten har för kategori direkt från din produktöverblick. 

PRODUKTÖVERBLICK
ANPASSA PRODUKTÖVERBLICKEN
Anpassa produktöverblicken för att passa din produkthantering och ditt arbetssätt. Vanliga kolumner att visa är produkttitel, lagersaldo, bild, produktpris och om produkten är till försäljning på en marknadsplats.
HUR MAN ANPASSAR PRODUKTÖVERBLICKEN

Skapa en produktöverblick anpassad för dina behov och effektivisera din produkthantering. Du kan ändra vilken information att visa i produktöverblicken genom att välja vilka kolumner att visa och dölja.

  1. I ditt lager, klicka på Välj kolumner
  2. På höger sida kommer du se vilka kolumner som är synliga, på vänster sida är kolumner som är dolda
  3. För att visa en kolumn, klicka på kolumnnamnet på vänster sida
  4. För att dölja en kolumn från din produktöverblick, klicka på produktnamnet på höger sida
  5. Klicka Spara för att spara nuvarande inställningar
LÄS MER OM ATT ANVÄNDA FILTER

Använd filtrering för att få relevanta produkter i din produktöverblick. Du kan kombinera flera filter på samma gång. Läs mer om Filter här.

LÄS MER OM ATT AKTIVERING

Att aktivera produkter betyder att skicka produkten för publicering på en marknadsplats. Läs mer om att Aktivera produkter här.

LÄS MER OM PRODUKTDETALJER

En god målsättning är att ha så mycket produktinformation som möjligt. Du kan lägga till produktdetaljer till dina produkter i Sello. Läs mer om Produktdetaljer här.

KOPPLA TILL DESSA KANALER