Prisjustering

Justera dina produkters prissättning mot marknadsplatserna genom att använda Sellos prisjustering. Skapa en kampanj på en marknadsplats genom att sänka priserna på dina produkter med en procentsats eller med en fast summa. Du kan också använda prisjusteringen för att öka produkternas priser.

Inte alla marknadsplatser är lika i sin prissättning. Vissa marknadsplatser vill att du inkluderar fraktkostnader i dina priser och andra vill att fraktkostnader skickas separat från produktens pris. Med Sellos prisjustering kan du ändra priserna för alla dina produkter på samma gång, antingen att öka eller minska priserna.

Prisjustering
ANVÄNDA PRISJUSTERING
Ska du ha en kampanj på alla dina produkter på en marknadsplats? Sänk priserna enkelt med en procentsats eller med en fast summa och produkternas priser kommer skickas med det rabatterade priset till marknadsplatsen. Denna funktion kan också användas för att öka priserna på en marknadsplats, exempelvis när man vill inkludera fraktkostnader i sitt pris. För att prisjustering ska fungera behöver man använda Sellos Automatiska Prissättning på sina produkter.
HUR MAN JUSTERAR PRISER

För marknadsplatser som vill att du inkluderar fraktkostnaden i produktpriset kan du öka priset för alla dina produkter mot den marknadsplatsen med en fast summa. Om du vill sänka priserna, exempelvis för att köra en kampanj på en marknadsplats så kan du enkelt sänka priset med en procentsats eller med en fast summa.

  1. Logga in på ditt Sellokonto
  2. Gå till dina Inställningar
  3. Klicka på Produkter
  4. Gå till fliken Prissättning
  5. Välj vilken Marknadsplats att redigera
  6. Skriv en procentsats eller en fast summa och klicka Spara
  7. Skriv ett Mail till Sellos support att du vill uppdatera alla priser på marknadsplatsen
KOPPLA TILL DESSA KANALER