Orderanteckningar

Skriv egna anteckningar på dina ordrar. Att skriva anteckning på en order vara användbart när man behöver meddela andra användare om något speciellt i ordern. Anteckningen kommer inte vara synlig för kunden.
I orderlistan är det möjligt att skriva en egen anteckning på ordrarna som är synlig bara för dig och dina användare till ditt Sellokonto. Det är vanligt att använda denna funktion för att skriva en anteckning när en order returneras eller om det finns behov av särskilda instruktioner vid fraktbokning.
SKRIVA ORDERANTECKNINGAR

SKRIVA EN ORDERANTECKNING

KOPPLA TILL DESSA KANALER