Optimera Produkter

Vissa produkter har bättre försäljning än andra. Sello listar vilka av dina produkter som har låg försäljning och föreslår en åtgärd för öka försäljningen av produkten. Med hjälp av denna information kan du få dina produkter att sälja bättre.

Ett sätt för att förbättra din e-handel är att hitta de av dina produkter som har låg försäljning och optimera dem för att få dem mer attraktiva för kunderna. Sello sammanställer en lista över de produkter som har låg försäljning tillsammans med ett åtgärdsförslag för att optimera produkten och få den till att sälja bättre.

Genom att regelbundet gå igenom denna lista kan du öka den generella försäljningen av dina produkter och undvika att ha lager av produkter som inte säljer. 

OPTIMERA PRODUKTER

ATT OPTIMERA PRODUKTER MED LÅG FÖRSÄLJNING

KOPPLA TILL DESSA KANALER