Antal Produkter Till Försäljning

Sello räknar antalet produkter du har till försäljning för varje marknadsplats och presenterar antalet i en graf. Varje marknadsplats presenteras bredvid varandra vilket gör det enkelt att jämföra antalet produkter till försäljning på marknadsplatserna.
Det här är en specifik typ av produktstatistik och kanske det huvudsakliga syftet med antalet produkter till försäljning är att försäkra sig om att man har rätt antal produkter till försäljning på marknadsplatserna. Att ha alla eller de flesta av dina produkter aktiva på marknadsplatserna ökar chansen att de blir sålda.
ANTAL PRODUKTER TILL FÖRSÄLJNING

VISUALISERA ANTALET PRODUKTER TILL FÖRSÄLJNING

KOPPLA TILL DESSA KANALER