Leveranstid

Att ange en leveranstid när man säljer sina produkter är viktigt för god kundnöjdhet. Med Sello kan du ange en leveranstid för alla dina produkter eller välja att ange olika leveranstider för varje produkt. 
Att ange en leveranstid när man säljer sina produkter är viktigt för god kundnöjdhet. Med Sello kan du ange en leveranstid för alla dina produkter eller välja att ange olika leveranstider för varje produkt.

Att leverera produkter i tid till kunder kan vara en av de största utmaningarna när man säljer online. Genom att presentera leveranstiden direkt när kunden köper din produkt ger du kunden en uppskattning om hur många dagar det tar innan ordern anländer.

Att ha en korrekt leveranstid på produkten kan förbättra kundnöjdheten eftersom kunden ha en korrekt uppskattning av leveranstiden och bli nöjd när ordern anländer i tid.

LEVERANSTID
OLIKA SÄTT ATT ANGE LEVERANSTID
Det finns flera sätt att ange leveranstid för dina produkter i Sello. Du kan välja mellan att ha samma leveranstid på alla dina produkter mot alla marknadsplatser eller att ha olika leveranstider beroende på marknadsplats. Du kan också välja att ha olika leveranstider beroende på produkt och marknadsplats.
SAMMA LEVERANSTID FÖR ALLA PRODUKTER
Ange en leveranstid för alla dina produkter mot en marknadsplats. Välj att ha samma leveranstid för alla marknadsplatser eller att ha olika leveranstider beroende på marknadsplats.
OLIKA LEVERANSTIDER FÖR VARJE PRODUKT
Du kan ha olika leveranstider för olika produkter. Du kan också ha olika leveranstider för dina produkter beroende på marknadsplats. På en marknadsplats kan du välja att en produkt ska ha 5 dagar i leveranstid och mot en annan marknadsplats kan du ange att samma produkt har 3 dagars leveranstid.
delivery-time-screen-sv
HA EN KOMBINATION AV LEVERANSTIDER
På vissa marknadsplatser kanske du vill att alla produkter förutom en ska ha en viss leveranstid. Då kan du kombinera användandet av den generella leveranstiden som sätts på alla dina produkter och en specifik leveranstid för den enskilda produkten.
KOPPLA TILL DESSA KANALER