Flera Användare

Om ni är flera personer som hanterar samma Sellokonto kan varje person ha en unik användare. Användare kan ha olika behörigheter, som att bara kunna läsa eller behörighet som gör att försäljningsstatistik är dold. 
Om ni är flera personer som hanterar samma Sellokonto kan varje person ha en unik användare. Användare kan ha olika behörigheter, som att bara kunna läsa eller behörighet som gör att försäljningsstatistik är dold.

Att ha flera användare till ett Sellokonto är inte ovanligt allt eftersom ditt företag växer. Vissa användare behöver hantera ordrar, andra kanske arbetar mer med produkthantering. Att ange olika behörigheter för användare gör det möjligt att begränsa tillgången till känslig information som exempelvis kontoinformation och försäljningsstatistik. Det tillåter fortfarande tillgång till Sellos funktioner samtidigt som kontot hålls säkert. 

Skapa en ny användare genom att välja behörighet och skicka en e-postinbjudan till den nya användaren som tillåter dem att ange ett lösenord för inloggningen.

Flera Användare
ATT VÄLJA RÄTT BEHÖRIGHET
Det finns flera olika behörigheter att välja mellan när man skapar en ny användare till Sellokontot. Administratör har högst behörighet med full tillgång till Sellokontot och lägst behörighet har Läsare. En användare som har behörighet Läsare kommer inte kunna ändra produkter eller ordrar och ingen försäljningsstatistik kommer vara synligt.
BEHÖRIGHETSNIVÅ ADMINISTRATöR
Högsta behörighetsnivå. Har full tillgång till Sellokontot. Kan visa försäljningsstatistik, produktstatistik och -historik, kan ändra inställningar och lägga till nya kanalkopplingar. Kan också ändra kontouppgifter och redigera behörighetsnivåerna för andra användare.
BEHÖRIGHETSNIVÅ LEDARE
Har tillgång till alla funktioner i Sello, som exempelvis att redigera produkter och uppdatera ordrar. Har tillgång till startsidan där försäljningsstatistik visas och kan visa individuella produkters statistik och historik. Har inte tillgång till kontots inställningar.
BEHÖRIGHETSNIVÅ ANVÄNDARE
Har tillgång till alla funktioner i Sello, som exempelvis att redigera produkter och uppdatera ordar. Har ingen tillgång till startsidan där försäljningsstatistik visas och kan inte visa produktstatistik. Har ingen tillgång till kontots inställningar.
BEHÖRIGHETSNIVÅ LÄSARE
Lägsta behörighetsnivå. Kan visa ordrar och produkter men inte göra några ändringar. Har ingen tillgång till startstidan som visar försäljningsstatistik, produktstatistik eller kontoinställningar.
KOPPLA TILL DESSA KANALER