Bulkeffektiv Orderhantering

Hantera flera ordrar samtidigt genom att använda Sellos bulkfunktioner. Arbeta med upp till tvåhundra ordrar åt gången genom att använda bulkändrafunktioner som exempelvis skriva ut följesedlar, boka frakt och uppdatera orderstatus.

All orderhantering i vår platform kan göras i bulk – Det är ett värdefullt verktyg när man strävar efter att spara tid vid orderhantering. Skapa fraktdokument, marknadsplatsers följesedlar, packlistor och utför andra viktiga orderhanteringsfunktioner i bulk.

Spar tid genom att uppdatera flera orderstatusar samtidigt. Välj vilka ordrar du vill uppdatera och vilken orderstatus du vill uppdatera till. Arbeta i bulk och använd alla våra orderhanteringsfunktioner för upp till tvåhundra ordrar samtidigt.

BULKEFFEKTIV ORDERHANTERING

HUR MAN BULKÄNDRAR ORDRAR

KOPPLA TILL DESSA KANALER