Anpassade Orderstatusar

Create your own custom order statuses to keep your order list organized. Use different colors to differentiate between order statuses. There is no limit as to how many order statuses you can create.
Skapa dina egna personliga orderstatusar för att hålla orderlistan organiserad. Använd olika färger för att skilja mellan olika orderstatusar. Det finns ingen begränsning i hur många orderstatusar du kan ha.
Skapa och anpassa orderstatusar i Sello och organisera dina ordrar genom att använda olika orderstatusar. Ge orderstatusen en färg som gör det enkelt för dig att visualisera orderstatusen i din orderlista. Du kan ha hur många orderstatusar du vill och anpassa dem efter dina behov och önskemål.
ANPASSADE ORDERSTATUSAR
ANPASSA DINA ORDER STATUSAR
Att ha en organiserad orderlista är ett bra sätt för att förbättra effektiviteten i din orderhantering. Genom att anpassa orderstatusar så att de exempelvis är i de färger du föredrar kan göra det enklare att visualisera orderlistan.
HUR MAN ANPASSAR ORDERSTATUSAR
  1. Logga in på ditt Sellokonto
  2. Gå till Inställningar
  3. Fortsätt till Order
  4. Gå till fliken Orderstatusar
  5. Välj att redigera en befintlig orderstatus eller Skapa ny
  6. Skriv ett namn för orderstatusen, välj vilken status orderstatusen ska betyda och vilken färg orderstatusen ska vara
  7. Spara orderstatusen

Hitta fler steg-för-steg-guides för orderhantering i vår Hjälpportal.

KOPPLA TILL DESSA KANALER